?

Log in

No account? Create an account

[icon] A productive day? - テゴの日記
View:Recent Entries.
View:Archive.
View:Friends.
View:Profile.
View:Website (My fancy homepage).
View:My fancy homepage. My Audioscrobbler. My Musicmobs.

Security:
Subject:A productive day?
Time:06:14 pm
comments: Leave a comment Previous Entry Share Next Entry


malle_skrall
Link:(Link)
Time:2010-04-28 10:00 am (UTC)
Kommer vel litt ann på hvor lang tid du brukte på de forskjellige tingen. For at dagen skal være produktiv burde vel mesteparten av de seks og en halv timene vært brukt på oppgaven din. Det må jo også ses i lyset av at en oppgave er litt vanskligere å skrive enn ting på face, blogg eller mail (?).
(Reply) (Thread)

[icon] A productive day? - テゴの日記
View:Recent Entries.
View:Archive.
View:Friends.
View:Profile.
View:Website (My fancy homepage).
View:My fancy homepage. My Audioscrobbler. My Musicmobs.